Officers
Member Photo
Tim Nysetvold Full-Time MBA 2024 Co-Chair
Member Photo
Andrea Fedrigo Full-Time MBA 2023 Co-Chair
Member Photo
Jarrod Lowery Full-Time MBA 2024 Co-Chair
Member Photo
Zak Shapiro Full-Time MBA 2024 Co-Chair
Member Photo
Qi Zheng Full-Time MBA 2024 Co-Chair
Member Photo
Luke Waggoner Full-Time MBA 2023 Co-Chair
Member Photo
Lance Gonzalez Full-Time MBA 2023 Co-Chair
Member Photo
Joao Scattolon de Sousa Evening MBA 2023 Co-Chair
Member Photo
Alex Shugaley Full-Time MBA 2023 Co-Chair
Member Photo
Jessica Mandel Staff Staff Advisor