Team

Annabel Xu
Co-Chair
Kevin Lin
Co-Chair
Ellen Shi
Co-Chair
Minka Liu
Co-Chair
Zhiwen Yao
Co-Chair
Summer Lu
Co-Chair
Joey Yu
Co-Chair
Cathy Zhao
Co-Chair
Lee Li
Co-Chair
Sean Xin
Co-Chair
Suki Han
Co-Chair
Jake Roberts
Co-Chair
Qin Tang
Co-Chair